Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Ernst August Bång
Karin Bång
(foton av olje­mål­nin­gar av Brita Juel-Soop, målade år 1965 efter fotografier av Ernst August Bång och Karin Bång)

Pressmeddelande 2023-11-27

Stiftelsens hedersutmärkelse 2023 på 70 000 kronor tilldelas Linn Skånberg, Örebro. Se vidare pressmeddelande.


Ansökningar för år 2024

Stiftelsens ansökningsperiod är efter 31 januari stängd för att ta emot ansökningar.Stiftelsen ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Verksamheten regleras av stadgar och Ernst August Bångs gåvobrev. Varje bidragsår räknas från den 1 juni t.o.m. den 31 maj, dvs. löper över årsskiftet men benämns med det kalenderår då perioden inleds. Bidragsåret 2023 avser alltså perioden från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024, och bidragsåret 2024 perioden 1 juni 2024—31 maj 2025.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, organisationer och stiftelser som verkar för allmännyttiga sociala ändamål — i första hand inom Sverige — till projekt eller aktiviteter med syfte att främja omsorg av barn och unga upp till 21 år.

Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer är inte behöriga att söka.

Ansökningsprocessen i korthet

Sedan ansökningsomgången för 2022 har flera ändringar gjorts i stiftelsens ansökningsverktyg.

  • Ansökningar till kommande bidragsår kan lämnas in mellan 1 oktober – 31 januari. För bidragsåret 2024 är sista ansökningsdag den 31 januari 2024.
  • De aktiviteter som ansökan omfattar ska genomföras under perioden 1 juni—31 maj. Det innebär för bidragsåret 2024 mellan den 1 juni 2024 och den 31 maj 2025.
  • Beviljade medel betalas ut av banken efter rekvisition via ansökningsverktyget. Medel som inte har rekvirerats före årsskiftet återförs till stiftelsen.
  • Mottagare av bidrag ska lämna en redovisning om användningen senast den 30 juni året efter bidragsåret. Det innebär för bidragsåret 2024 senast den 30 juni 2025.

Läs mer om om ansökan och redovisning av bidrag på sidorna Villkor och Anvisningar.Senaste uppdatering: 2024-02-08
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se