Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon: 08-651 4340    E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Pressmeddelande
2017-11-06

Bångs stiftelse uppmärksammar förtjänstfullt arbete för att synliggöra barn och unga med funktionsnedsättning som en viktig grupp i det samlade arbetet med barnrättighetsfrågor.

Stiftelsens hedersutmärkelse 2017 på 30 000 kronor tilldelas Ann-Marie Stenhammar. Utredare och utbildare som bland annat utarbetat kunskapsöversikten Lyssna på mig om barns och ungas delaktighet och självbestämmande samt Opratat.se – en webbplats där familjer med barn med funktionsnedsättning kan hämta stöd för att prata mer med varandra om svåra tankar och känslor.

Ann-Marie Stenhammars insatser för att på ett konkret och konsekvent sätt lyssna på och synliggöra barn och unga med funktionsnedsättning innebär ett viktigt bidrag till ökad förståelse för barn och unga med funktionsnedsättning, deras föräldrar och syskon. Det utgör även ett viktigt stöd för professionella och myndigheter i deras arbete och insatser.

Hedersutmärkelsen delas ut den 16 november vid en sluten ceremoni.


Om Bångs Stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades 1927 genom en donation och delar årligen ut 4 - 6 miljoner kronor till föreningar som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet. Med utmärkelsen vill Bångs Stiftelse visa sin uppskattning för en god samhällsinsats som kommer de mest utsatta tillgodo.

Ytterligare upplysningar om Bångs stiftelse kan lämnas av ordförande i Bångs stiftelse Annika Öquist, telefon 070 - 627 33 11


Senaste uppdatering: 2018-05-29
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se