Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Pressmeddelande
2018-11-26

Bångs stiftelse uppmärksammar förtjänstfullt arbete för att synliggöra äldre hemlösa personers rättigheter till grundläggande värdighet.

Stiftelsens hedersutmärkelse 2018 på 40 000 kronor tilldelas Jeanette Höglund, ordningsvakt i tunnelbanan i Stockholm och grundare av organisationen Vid Din Sida.

Jeanette Höglunds insatser för att på ett konkret och konsekvent sätt – med soppkök, utdelning av kläder, sovsäckar mm – möta, stödja, hjälpa och synliggöra äldre hemlösa i Stockholm och Sverige. Alla äldre som saknar ett socialt nätverk ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda såsom rena kläder, mat, en trygg vardag och en säng att sova i.

Hedersutmärkelsen delas ut den 28 november vid en sluten ceremoni.

Om Bångs Stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades 1927 genom en donation och delar årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till föreningar som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet. Med utmärkelsen vill Bångs Stiftelse visa sin uppskattning för en god samhällsinsats som kommer de mest utsatta tillgodo.Ytterligare upplysningar om Bångs stiftelse kan lämnas av ordförande i Bångs stiftelse Annika Öquist, telefon 070 – 627 33 11

Information om Bångs stiftelse finns på www.bangs-stiftelsen.se

(Pressmeddelandet kan även laddas ner som pdf-dokument.)


Senaste uppdatering: 2019-06-26
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se