Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Anvisningar för ansökan om bidrag

Här finns information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs dessa anvisningar innan du skapar ett konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Stiftelsen tar inte emot ansökningar i pappersform.


Elektronisk ansökan

Stiftelsen tar emot ansökningar årligen mellan den 1 oktober och den 31 januari i ett elektroniskt ansökningsverktyg.

Skapa först ett konto

För att påbörja en ansökan behöver föreningen skapa ett konto, klicka på ”Registrera konto”. Detta måste göras av en person som är behörig att företräda föreningen, organisationen eller stiftelsen, och som identifierar sig med sitt personnummer via Bank-ID. Det är dock alltid föreningen, organisationen eller stiftelsen som blir mottagare av eventuella bidrag. Endast föreningar m.fl. som har ett registrerat organisationsnummer kan ansöka.

För att få tillgång till det elektroniska ansökningsformuläret loggar du som företrädare in med Bank-ID till ”Min sida” där du sedan kommer att kunna administrera föreningens ansökningar.

När du som företräder föreningen har registrerat dina uppgifter kommer ansökningsverktyget att skicka ett e postmeddelande till dig som en bekräftelse på att uppgifterna är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Länk till ansökningsverktyget

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll i ansökan steg för steg med den information som efterfrågas. De fält som är obligatoriska blir gröna när du har fyllt i dem. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

OBS! Var särskilt noggrann när du fyller i bankuppgifter som om­fattar både kontotyp och kontonummer. Vissa bankgirokonton och plusgirokonton kan ha identiska sifferkombinationer och det finns risk för utbetalning till fel mottagare om inte kontonumret och konto­typen är de rätta.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari kl. 23.59. Alla sökande får per e-post en bekräftelse på att ansökan är registrerad.

Obligatoriska bilagor

En samlad ansökan ska inlämnas vid ett (1) tillfälle där följande bilagor ska laddas upp:

 • Undertecknad årsredovisning eller motsvarande med/bifogat föregående års bokslut och revisionsberättelse
 • Aktuella stadgar

Om föreningen inte har hunnit ha sitt årsmöte när ansökan lämnas in ska den senaste befintliga årsredovisningen och revisionsberättelsen laddas upp, dock inte äldre än från två år tidigare.

Nybildade föreningar som ännu inte har haft något årsmöte laddar i stället upp sitt registreringsbevis med organisationsnummer från Skatteverket, samt stadgar.

Ansökan är komplett först när du har laddat upp en pdf-fil under­tecknad av firmatecknare med årsredovisning inkl. bokslut.

Att skapa pdf-filer

Om du har problem att skanna dokument till ett sammanhållet dokument och endast kan ta fram det i ett antal separata tiff-eller jpeg-bilder kan du göra följande i Word för att skapa ett pdf-doku­ment att ladda upp som årsredovisning med revisionsberättelse och stadgar:

 • Öppna ett nytt Word-dokument
 • Välj en layout för dokumentet med så smala marginaler som möjligt
 • Klistra in alla bilder i rätt ordning, en per sida, i Word-dokumentet
 • Spara dokumentet som ett pdf-dokument
 • Ladda upp det skapade pdf-dokumentet i din ansökan eller redovisning

Lämna in ansökan

När du är helt klar med både ansökans innehåll och de obligatoriska bilagorna klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar ansökan i stiftelsens inkorg och du kan inte längre göra ändringar. Du kan nu gå tillbaka till ”Min sida” och påbörja en ny ansökan eller titta på den eller de ansökningar som du har lämnat in.

Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer du inte att kunna lämna in ansökan. Gå i så fall tillbaka och fyll i de fält som inte blivit gröna.

Behandling av personuppgifter

Genom att lämna in en ansökan samtycker du till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Utbetalning av bidrag

Sedan bidragsåret 2022 görs utbetalningen av beviljade medel genom att föreningar m.fl. via sin företrädare får ett meddelande med an­vis­nin­gar om hur och när medlen kan rekvireras.

Rekvirera i tid!

Föreningen måste rekvirera bidraget senast den 31 december efter stiftelsens besked om bifall, även för eventuella aktiviteter som helt eller delvis ska genomföras under perioden 1 januari—31 maj påföljande år. Beviljade medel som inte har rekvirerats i tid återgår till stiftelsen och är inte längre tillgängliga för utbetalning.

Support

Vid eventuella frågor och hjälp vid ifyllandet av ansökningsformuläret går det att kontakta SEB Stiftelsesupport helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar mellan kl. 10 och 11 på telefon 08-7637220.


OBS
Du måste öppna blanketten i Acrobat Reader. Nedan finner du länk till gratis­versionen av Acrobat.

Ladda ner :
Adobe Acrobat Reader DC

Anvisningar för redovisning av bidrag

Mottagare av bidrag åtar sig att enligt stiftelsens krav redovisa hur medlen har använts. Redovisningen ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 juni året efter bidragsåret. Det innebär för bidragsåret 2024 senast den 30 juni 2025, dvs. 13 månader efter det att medlen beviljades.

Här får du information om stegen för att redovisa föreningens bidrag. Läs instruktionerna noggrant. För redovisningar av medel mottagna före bidragsåret 2020, se längst ner på sidan under rubriken Redovisning av bidrag före 2020.

Redovisningsblankett

Du lämnar in en redovisning genom att här på Stiftelsens webbplats klicka på länken Redovisningsblankett som är en ifyllbar pdf-blankett. Ladda ner blanketten och spara den med namn som innehåller bidragets referensnummer och årtal t.ex. ”Redovisning A-186, 2023”.

När blanketten är komplett går du till Min sida i ansökningssystemet för bidrag och laddar, under fliken ”Rapporter”, upp redovisningsblanketten och kopior av utgiftsunderlag (fakturor och kvitton eller andra intyg beroende på val av redovisningsmetod nedan för att bekräfta redovisade utgifter) i pdf-format (OBS! inte i jpg, png eller andra fotoformat) under fliken ”Rapporter”. Tryck på ”Spara” efter varje uppladdat dokument innan du laddar upp fler filer. Det går bara att spara ett uppladdat dokument åt gången. Se Att skapa pdf-filer ovan för tips.

Redovisningsmetod 1 - med kvittokopior

Redovisningen ska lämnas på redovisningsblanketten (se ovan) och uppgifterna ska styrkas med

 • kopior (i pdf-format) av kvitton eller motsvarande på utgifter. Om föreningen betalar fakturor via internetbank ska kopior av fakturor tillsammans med kopior av utbetalningsordrarna bifogas.

alternativt

 • vidimerade utdrag ur föreningens bokföring där det tydligt framgår vilka utgiftsposter i redovisningen som styrks.

Redovisningsmetod 2 - utan kvittokopior

 • Redovisningen ska lämnas på redovisningsblanketten (se ovan) för att visa att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse.
 • Skriftligt intyg av auktoriserad eller godkänd revisor om att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse. Revisorns granskning skall följa ISA 805 Revision av finansiella rapporter.

Redovisning av bidrag erhållna före år 2020

OBS! Redovisningar av bidrag före bidragsåret 2020 kan inte lämnas elektroniskt utan ska lämnas enligt de anvisningar som stiftelsen meddelade när medlen beviljades. Redovisningsblankett med bilagor e-postas eller postas till stiftelsens kansli.

Återbetalning

Bidrag som inte har använts eller redovisats enligt stiftelsens anvisningar ska återbetalas. Återbetalningen görs till stiftelsens bankgirokonto (nr 5335-1367) där meddelandet ska innehålla bidragets referensnummer och bidragsår.Senaste uppdatering: 2024-02-08
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se