Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon: 08-651 4340    E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Blankett för ansökan om bidrag

Blanketten som finns via länken nedan är i Adobe Acrobats blankettformat och kan fyllas i direkt i webbläsaren, och kan skickas via e-post till stiftelsens kansli. Alternativt kan den skrivas ut och fyllas i för hand, och skickas via van­lig post till kansliet.

Länk till ansökningsblanketten finns här till mitten av mars och kommer sedan att läggas ut här igen när nästa ansökningsomgång öppnar – 1 december till 31 januari. Vid be­hov av att ta del av ansökningsblanketten vid annan tidpunkt, ring eller mejla stiftelsens kansli. Om inte Acrobat eller Acrobat reader redan finns installerat på din dator, kan en gratis-version av den senare laddas via den här länken.

Kompletterande handlingar

I den kompletta ansökan ska ingå balansräkning och vinst- och förlusträkning ingå. (Dessa behövs inte i den första preliminära ansökan.) Exempelblanketter för sådana finns att ladda ner här:

exempel på förenklad balansräkning
exempel på förenklad vinst- och förlusträkning (resultaträkning)

Anvisningar

Ansökningsblanketten är utformad så att den kan fyllas i direkt i de vanligaste webbläsarna. Om det inte fungerar direkt så beror det antagligen på att inte Adobes Acrobat läsare finns installerad. (Finns gratis här.)

De ifyllbara fälten kan man stega sig igenom med tabulator, eller med musklick. Fälten kan göras synliga (gråmarkerade) genom att klicka på "High-light"-symbolen längst upp till höger.

Den ifyllda blanketten kan skrivas ut genom att klicka på knappen i huvudet på webb-läsaren, alternativt på knappen längst ner på sida 2 av blanketten - med texten "Skriv ut". Man kan också spara den ifyllda blanketten genom meny val "Spara som".

Ansökan kan endera sändas till Stiftelsens kansli med vanlig post eller med e-post. Att sända blanketten med e-post föredras.Senaste uppdatering: 2018-05-29
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se