Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Blankett för ansökan om bidrag

Blanketten som finns via länken nedan är i Adobe Acrobats blan­kett­for­mat. Den kan fyllas i direkt i webbläsaren, kan sparas ner och skickas via e-post till stiftelsens kansli. Ange eget namn på filen som sparas ner. Alternativt kan den skrivas ut och fyllas i för hand, och skickas via van¬lig post till kansliet.

Länk till ansökningsblanketten är nu stängd. Vid be­hov av att ta del av ansökningsblanketten vid efter 31 januari, ring eller mejla stiftelsens kansli. Om inte Acrobat eller Acrobat reader redan finns installerat på din dator, kan en gratis-version av den senare laddas via den här länken.

Kompletterande handlingar

I den kompletta ansökan ska ingå balansräkning och vinst- och förlusträkning ingå. (Dessa behövs inte i den första preliminära ansökan.) Exempelblanketter för sådana finns att ladda ner här:

exempel på förenklad balansräkning
exempel på förenklad vinst- och förlusträkning (resultaträkning)

Anvisningar för ifyllande

Ansökningsblanketten är utformad så att den kan fyllas i direkt i de vanligaste webbläsarna. Om det inte fungerar direkt så beror det antagligen på att inte Adobes Acrobat läsare finns installerad. (Finns gratis här.)

De ifyllbara fälten kan man stega sig igenom med tabulator, eller med musklick. Fälten kan göras synliga (gråmarkerade) genom att klicka på "High-light"-symbolen längst upp till höger.

Den ifyllda blanketten kan skrivas ut genom att klicka på knappen i huvudet på webb-läsaren, alternativt på knappen längst ner på sida 2 av blanketten - med texten "Skriv ut". Man kan också spara den ifyllda blanketten genom meny val "Spara som".

Ansökan kan endera sparas till en egen pdf-fil och sändas till Stiftelsens kansli med e-post eller skrivas ut och sändas med vanlig post. Att sända blanketten med e-post föredras.Senaste uppdatering: 2019-06-26
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se