Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Ernst August Bång
Karin Bång
(foton av olje­mål­nin­gar av Brita Juel-Soop, målade år 1965 efter fotografier av Ernst August Bång och Karin Bång)

Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Verksamheten regleras av stiftelsens stadgar och grundarens/donatorns gåvobrev.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, organisationer och stiftelser som verkar för allmännyttiga sociala ändamål i första hand inom Sverige, till projekt eller aktiviteter med syfte att främja omsorg av barn och unga upp till 21 år.

Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag.

Ansökningar

Ansökningar om bidrag kan ske en gång per år från 1 december och sista dag för inlämnande av ansökan är 31 januari. Efter beredning fattar styrelsen beslut om bidrag som utbetalas den 31 maj re­spek­tive år.

För vidare information om ansökan av bidrag se avsnitt föreningsbidrag.Senaste uppdatering: 2021-01-05
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se