Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Ernst August Bång
Karin Bång
(foton av olje­mål­nin­gar av Brita Juel-Soop, målade år 1965 efter fotografier av Ernst August Bång och Karin Bång)

Pressmeddelande 2022-10-24

Stiftelsens hedersutmärkelse 2022 på 40 000 kronor tilldelas Elin Wernqvist och Ida Hellrup, Stockholm. Se vidare pressmeddelande.


Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Verksamheten regleras av stiftelsens stadgar och grundarens/donatorns gåvobrev.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, organisationer och stiftelser som verkar för allmännyttiga sociala ändamål i första hand inom Sverige, till projekt eller aktiviteter med syfte att främja omsorg av barn och unga upp till 21 år.

Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag.

Ansökningar

OBS!

Från och med bidragsperiod 2022 har ett flertal ändringar genomförts i Stiftelsens bidragssystem

  • Ansökningar kan göras perioden 1 oktober – 31 januari
  • Aktiviteter som kan beviljas bidrag ska genomföras under perioden 1 juni bidragsåret till och med 30 maj
    påföljande år
  • Utbetalning av bidrag sker inte automatiskt utan efter rekvisition hos banken via bidragssystemet
  • Bidrag som inte rekvirerats av sökande före angivet slutdatum annulleras och återförs till Stiftelsen
  • Redovisning av erhållet bidrag ska inkomma till Stiftelsen senast 30 juni året efter bidragsåret
  • Ny ansökan behandlas inte om tidigare bidrag som förfallit till redovisning saknar godkännande.

Se vidare detaljer om ansökan och redovisning av bidrag på sidorna Föreningsbidrag och Anvisningar.Senaste uppdatering: 2023-04-17
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se