Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Anvisningar för ansökan om bidrag

Ansöka om bidrag från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem mellan 1 oktober och 31 januari.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari kl. 23.59. Alla sökande får besked per e-post.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in – med ditt Bank-ID – till det som ska bli ”Min sida”.

     Länk till ansökningar

Det är där du sedan hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig som en bekräftelse på att uppgifterna är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll i din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas. De fält som är obligatoriska blir gröna när du fyllt i dem. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

OBS!
Det är viktigt att du fyller i uppgifterna korrekt. Detta är avgörande vad gäller Bankuppgifter där du ska ange dels kontotyp och dels kontonummer. Vissa bankgirokonton och plusgirokonton kan ha identiska sifferkombinationer och det finns risk för utbetalning till fel mottagare om du anger kontonummer och kontotyp felaktigt.

Kompletterande handlingar

Ansökan måste kompletteras med följande bilagor

 • Årsredovisning med bokslut och Revisionsberättelse
 • Aktuella stadgar

Handlingarna ska avse årsredovisning med bokslut från föregående budgetår. Om föreningen inte har hunnit ha sitt årsmöte när ansökan lämnas in ska kompletterande handlingar från senaste årsredovisning och revisionsberättelse laddas upp vid ansökan, dock inte äldre än från två år tidigare.

För nybildade föreningar som ännu inte har haft något årsmöte laddas istället det registreringsbevis upp som föreningen erhåller vid ansökan till Skatteverket om organisationsnummer samt stadgar.

Ansökan är komplett först när ni har laddat upp en undertecknad pdf-fil för Årsredovisning med bokslut och Revisionsberättelse samt Stadgar för föreningen signerade av firmatecknare.

Skapa pdf-filer

Om du har problem att skanna dokument till ett sammanhållet dokument och endast kan ta fram det i ett antal separata tiff- eller jpeg-bilder kan du göra följande i Word för att skapa ett pdf-dokument att ladda upp som Årsredovisning med Revisionsberättelse och Stadgar:

 • Öppna ett nytt word-dokument
 • Välj en layout för dokumentet med så smala marginaler som möjligt
 • Klistra in alla bilder i rätt ordning, en per sida, i word-dokumentet
 • Spara dokumentet som ett pdf-dokument
 • Ladda upp det skapade pdf-dokumentet i din ansökan

Lämna in ansökan

När du är helt klar och har laddat upp kompletterande handlingar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på den/de ansökningar du har lämnat in.

Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer du inte att kunna lämna in ansökan. Gå tillbaka och fyll i de fält som inte blivit gröna.

Utbetalning av bidrag

Från och med bidragsåret 2022 sker utbetalning av beviljade bidrag genom att föreningen meddelas via sin kontaktperson att bidraget är beviljat och kan rekvireras vid tidpunkt – under kalenderåret – som föreningen själv väljer.

Instruktioner om hur ni rekvirerar bidrag kommer i det beslutsmeddelande som skickas efter avslutad behandling av ansökningarna.

Icke utnyttjade bidrag

Rekvirering av beviljat bidrag ska göras före den 31 december ak­tuellt bidragsår. Observera att detta gäller även för bidrag som be­vil­jats för och avser aktiviteter som genomförs helt eller delvis under tiden januari – maj påföljande år.

Efter 31 december återförs alla icke-rekvirerade bidrag som out­nytt­jade till stiftelsens konto och är inte längre tillgängliga för rekvisition och utbetalning.

Support

Vid eventuella frågor och hjälp vid ifyllandet av ansökningsformuläret går det att kontakta supporten mån, tis och tors mellan kl 10-11 på telefon 08-7637220.


OBS
Du måste öppna blanketten i Acrobat Reader. Nedan finner du länk till gratis­versionen av Acrobat.

Ladda ner :
Adobe Acrobat Reader DC

Anvisningar för redovisning av bidrag

Redovisa bidrag från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Redovisning ska vara Stiftelsen Bångs Minne tillhanda senast 30 juni, 13 månader efter året att bidraget beviljades och blev tillgängligt för utbetalning genom rekvisition.

Här får du information om stegen för att redovisa föreningens bidrag. Det är viktigt att du läser instruktionerna. För redovisningar av erhållna före bidragsår 2020 se längst ner på sidan under rubriken Redovisning tidigare år.

Redovisningsblankett

Du lämnar in en redovisning genom att här på Stiftelsens webbplats klicka på länken Redovisningsblankett som är en ifyllbar pdf-blankett. Ladda ner blanketten och spara den med namn som innehåller bidragets referensnummer och årtal t.ex. ”Redovisning A-186, 2020”.

När blanketten är komplett går du till Min sida i ansökningssystemet för bidrag och laddar, under fliken ”Rapporter”, upp redovisningsblanketten och kopior av utgiftsunderlag (kvitton för att bekräfta redovisade utgifter) i pdf format (OBS! inte i jpg, png eller andra fotoformat. För tips om pdf se ovan under rubriken Skapa pdf-filer.) under fliken ”Rapporter”. Tryck på Spara efter varje uppladdat dokument innan du laddar upp fler filer. Det går bara att spara ett uppladdat dokument åt gången.

Redovisningsmetod 1 - med kvittokopior

 • Redovisningen ska lämnas på redovisningsblanketten (se ovan) och med underlag som styrker redovisade utgifter för att visa att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse.
 • Kopia i PDF-format av kvitton på utgifter eller, då man betalar en faktura via t.ex. internet, kopia av fakturan samt kopia av utbetalningsordern
  alternativt
  vidimerade utdrag ur föreningens bokföring där det tydligt framgår vilka utgiftsposter i redovisningen som styrks.

Redovisningsmetod 2 - utan kvittokopior

 • Redovisningen ska lämnas på redovisningsblanketten (se ovan) för att visa att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse.
 • Skriftligt intyg av auktoriserad eller godkänd revisor om att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse. Revisorns granskning skall följa ISA 805 Revision av finansiella rapporter.

Redovisning av bidrag erhållna före år 2020

OBS! att redovisningar av bidrag erhållna före bidragsår 2020 ska redovisas på sätt som beskrivits i det beslutsmeddelande ni fick vid bidragstillfället.

Redovisningsblankett med bilagor e-postas eller postas till stiftelsens kansli.Senaste uppdatering: 2023-04-17
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se