Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Pressmeddelande
Stockholm 2019-11-18

Bångs stiftelse uppmärksammar förtjänstfullt arbete för att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av placering i samhällsvård och främja deras delaktighet i samhället.

Stiftelsens hedersutmärkelse 2019 på 45 000 kronor tilldelas Anna Sabelström, verksamhetsledare; Andreas Zheng Svensson, ordförande samt Emiliya Larsson, projektledare vid föreningen Knas Hemma.

Föreningens insatser för att barn och unga ska få kunskap om barnets rättigheter vid placering i familjehem och HVB, utbildning om barnets rättigheter för barn och unga liksom för socialtjänst, familjehem, studenter m.fl. samt utvecklandet av kreativa metoder för ett ökat barn- och ungdomsperspektiv är viktiga bidrag för att förverkliga barnets rättigheter såsom delaktighet i beslut som rör dem. (knashemma.se)

Hedersutmärkelsen delas ut den 21 november vid en sluten ceremoni.

Om Bångs Stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades 1927 genom en donation och delar årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till föreningar som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet. Med utmärkelsen vill Bångs Stiftelse visa sin uppskattning för en god samhällsinsats som kommer de mest utsatta tillgodo.Ytterligare upplysningar om Bångs stiftelse kan lämnas av ordförande i Bångs stiftelse Annika Öquist, telefon 070 – 627 33 11

Information om Bångs stiftelse finns på www.bangs-stiftelse.se

(Pressmeddelandet kan även laddas ner som pdf-dokument.)


Senaste uppdatering: 2020-05-05
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se