Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Pressmeddelande
2023-11-27

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs uppmärksammar förtjänstfullt arbete inom det sociala området med fokus på barn och unga.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne tilldelar Linn Skånberg stiftelsens hedersutmärkelse 2023 för hennes engagemang att starta och driva nätverket Sistjejer, en rörelse som uppmärksammar tjejers situation på SiS-hemmen. Genom nätverket Sistjejer och Linns insatser kan barn och unga för första gången på ett organiserat sätt berätta om den utsatthet som de har upplevt och vara med och påverka framtidens tvångsvård av barn och unga i Sverige. Linn och Sistjejer har på ett kraftfullt sätt förmedlat sina erfarenheter och tagit en aktiv roll i debatten med stor genomslagskraft i såväl medier som politik.

Hedersutmärkelsen består av ett diplom och ett stipendium som delas ut vid en sluten ceremoni den 28 november. Stipendiesumman för år 2023 är 70 000 kronor.


Om Stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne bildades år 1927 genom en donation och ett gåvobrev från Ernst August Bång. Stiftelsen fördelar vanligtvis i storleksordningen 4—6 miljoner kronor per år till ideella föreningar, organisationer och stiftelser för allmän­nyttiga sociala ändamål med inriktning på att främja omsorg av barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen en eller flera personer som har gjort betydelsefulla insatser eller bidragit med nytänkande inom ramen för stiftelsens ändamål.

Stiftelsen välkomnar nomineringar för framtida hedersutmärkelser från föreningar som beviljats medel från stiftelsen samt tidigare sti­pen­diater och styrelseledamöter. Beslut fattas av stiftelsens styrelse. Läs gärna mer på www.bangs-stiftelse.se.

Kontakt
Elis Envall, föreståndare, telefon 070-023 43 40


Senaste uppdatering: 2024-02-08
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se