Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Pressmeddelande
Stockholm 2021-11-15

Stiftelsens hedersutmärkelse år 2021 på 40 000 kronor tilldelas Carolina Sinisalo, för sitt arbete att sprida kunskap om gängvåldet, dess offer och hur det drabbar offrens anhöriga utifrån egna upplevelser samt för sitt engagemang för att erbjuda förslag till åtgärder.

Carolina Sinisalo, som förlorade sin yngre son och fick sin äldre son svårt skadeskjuten i en skjutning för snart sex år sedan, uppmärksammar och vill förändra sättet samhället avhumaniserar offer för gängvåld och hur effekten på anhöriga till offer glöms bort. Våldet är allas problem och finns överallt i samhället. Det behövs stora resurser för närmare samarbete mellan berörda samhällsorgan och riktat stöd för utbildning, praktik och en hållbar samhällsutveckling samt för att stärka föräldrarollen i utsatta områden.

Hedersutmärkelsen delas ut den 16 november vid en sluten ceremoni.


Om Bångs Stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades 1927 genom en donation och delar årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till föreningar som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet. Med utmärkelsen vill Bångs Stiftelse visa sin uppskattning för en god samhällsinsats som kommer de mest utsatta tillgodo.Ytterligare upplysningar om Bångs stiftelse kan lämnas av ordförande i Bångs stiftelse Annika Öquist, telefon 070 – 627 33 11

Information om Bångs stiftelse finns på www.bangs-stiftelse.se


Senaste uppdatering: 2022-05-25
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se