Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk
Ljus

Hedersstipendium

Stiftelsens hedersutmärkelse 2023 på 70 000 kronor tilldelas Linn Skånberg, Örebro. Se vidare pressmeddelande.


Stiftelsen delar ut hederstipendium

Stiftelsen delar varje år ut ett hedersstipendium. Syftet med utmärkelsen, som ut­de­las av Stiftelsens styrelse, är att hedra och uppmärksamma person för insatser inom det sociala området och att stimulera till fortsatt socialt engagemang. Utmärkelsen tilldelas person eller personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser eller visat prov på nytänkande inom någon eller några områden som Stiftelsens stadgar och gåvobrev anger som mål eller inom verksamheter till vilka stiftelsen beviljar bidrag. Föreningar som erhållit bidrag från Stiftelsen samt tidigare stipendiater och tidigare styrelseledamöter kan till Stiftelsen inkomma med motiverade förslag på stipendiater.

Stipendiater

2023


Linn Skånberg

Linn Skånberg

Grundare av nätverket Sistjejer, en rörelse som upp­märk­sammar tjejers situation på SiS-hemmen. Genom nätverket Sistjejer och Linns insatser kan barn och unga för första gången på ett organiserat sätt berätta om den utsatthet som de har upplevt och vara med och påverka framtidens tvång­svård av barn och unga i Sverige.

2022


Elin Wernqvist

Elin Wernqvist

Grundare av och generalsekreterare vid Barnrättsbyrån som på ett unikt sätt bidrar till implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, genom praktiskt, socialt och juridiskt stöd, rådgivning och hjälp utifrån barnets egna behov och uppdrag för att kunna hävda sina mänskliga och lagstadgade rättigheter.


Ida Hellrup

Ida Hellrup

Grundare av och jurist vid Barnrättsbyrån som på ett unikt sätt bidrar till implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, genom praktiskt, socialt och juridiskt stöd, rådgivning och hjälp utifrån barnets egna behov och uppdrag för att kunna hävda sina mänskliga och lagstadgade rättigheter.

2021


Carolina Sinisalo

Carolina Sinisalo

Anhörig och offer för gängvåldet som utifrån egna upplevelser sprider kunskap om gängvåldet som är allas problem, hur våldet drabbar offrens anhöriga och presenterar förslag till åtgärder.

2019


Anna Sabelström,<br/> Emiliya Larsson<br/> Andreas Zheng Svensson,

Anna Sabelström,
Emiliya Larsson
Andreas Zheng Svensson,

Grundare av och ledare för organisationen knashemma.se för att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av placering i samhällsvård och främja deras delaktighet i samhället.

2018


Jeanette Höglund

Jeanette Höglund

Ordningsvakt i tunnelbanan och grundare av organisationen Vid Din Sida som lyfter fram äldre hemlösa personers rättigheter till grundläggande värdighet genom att på ett konkret och konsekvent sätt möta, stödja, hjälpa och synliggöra äldre hemlösa i Stockholm och Sverige.

2017Ann-Marie Stenhammar

Utredare och utbildare som bland annat utarbetat kunskapsöversikten Lyssna på mig om barns och ungas delaktighet och självbestämmande samt Opratat.se – en webbplats där familjer med barn med funktionsnedsättning kan hämta stöd för att prata mer med varandra om svåra tankar och känslor.

2016Pia Redlund

SER - Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning, för hennes arbete med att människor i ekonomiskt svåra livssituationer utan resursstarka nätverk erbjuds socialjuridisk rådgivning.


Pia Kjellbom

Pia Kjellbom

SER - Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning, för hennes arbete med att människor i ekonomiskt svåra livssituationer utan resursstarka nätverk erbjuds socialjuridisk rådgivning.

2015


Omid Mahmoudi

Omid Mahmoudi

Ensamkommandes förbund, för hans arbete med att synliggöra ensam­kommande barns och ungas erfarenheter och att stödja och organisera ensamkommande barn och unga i Sverige.


Katia Wagner

Katia Wagner

För hennes arbete med att avslöja och synliggöra hur ensamkommande barn och unga försvinner utan spår.

2014


Rosmarie Demetri-Axelsson

Rosmarie Demetri-Axelsson

För sitt engagemang för romska barn och ungdomars rättigheter. En romsk förebild som skapat demokratigrupper för en bättre förståelse mellan majoritetssamhället och romerna.Rolf Karlsson

För sitt arbete med att synliggöra det resande folkets sociala problematik och utanförskap.

2013


Samir Sabr

Samir Sabr

Engagemang för ungdomar genom sitt projekt Second Chance. Samir är den förebild som så många ungdomar så väl behöver.

2012


Sara Mohammad

Sara Mohammad

- Riksföreningen:
Glöm aldrig Pela och Fadime - för sitt viktiga pionjärarbete med att uppmärksamma och ge stöd till utsatta invandrarkvinnor och flickor i Sverige.


Michaela Sjögren-Cronstedt

Michaela Sjögren-Cronstedt

- Föreningen Musketörerna i Rågsved - för sitt stora engagemang för människor i utanförskap och för sitt arbete för ett tryggare samhälle.

2011Lena Persson

- skribent - för att hon på ett kunnigt och engagerat sätt spridit kunskap och erfarenheter lokalt och nationellt om situationen för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.


Benny Haag

Benny Haag

- författare, skådespelare och föreläsare - för sitt stora engagemang för att synliggöra barn och unga som växer upp i familjer med beroende- och missbruksproblem och för sitt aktiva opinionsarbete för att minska alkoholens påverkan i samhället.

2010


Inger Ekbom

Inger Ekbom

Rädda Barnen - för banbrytande arbete med arbetsmetoden Trappan för barn som har bevittnat våld i nära relation.


Jojo Stenberg

Jojo Stenberg

RFSL Stockholm - för uppbyggnad av Egalia fritidsverksamhet till stöd för unga hbt-personer.

2009


Therése Eriksson

Therése Eriksson

Grundare av föreningen Maskrosbarn - framgångsrikt pionjärarbete för att stötta barn som växer upp under svåra förhållanden med missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar

2008


Anne Sjögren

Anne Sjögren

Rosengrenska Stiftelsen - medicinsk hjälp för gömda flyktingar.


Linda Jonsson

Linda Jonsson

BUP Elefanten - stöd för ungdomar utsatta för sexuella övergrepp på nätet.

2007Lotta Molander-Shanti

Alla Kvinnors Hus -engagerat, uthålligt och banbrytande arbete för barn som upplevt våld i hemmet.

2006Fana Habteab

RISK, Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning i Sverige

2005Alec Carlberg

Basta Arbetskooperativ - mångårigt socialpolitiskt opinionsarbete parat med praktiskt dagligt arbete för rehabilitering av människor med missbruksproblem.

2004Cecilia Modig

Rädda Barnen - engagemang för barn i behov av skydd och stöd.Anita Dorazio

Asylkommittén - hjälp till människor på flykt undan krig och förtryck.

2003Ingemar Simonsson

Engagemang för socialt utsatta människor.Tilde Björfors

Startade Cirkus Cirkör i syfte att stimulera till demokrati, jämställdhet och engagemang.

2002Stig Wallin

5i12-rörelsen - arbete för integration i det svenska samhället i kampen mot rasism

2001Ethel Dahlman

Oscars Församling - stort engagemang för hemlösa och behövande.Paul Forsell

Frälsningsarmen - arbete bland hemlösa och fattiga genom insamling av mat och kläder

2000Christer Karlsson

En av initiativtagarna till KRIS - Kriminellas Revansch i Samhället

1999Ove S Olsson

Engagemang för personer med svåra psykiska sjukdomar - verksam inom IFS - Intresseföreningen För Schizofreni

1998Kjell E Johansson
Hidayet Tercan

Engagemang för utsatta inom det sociala området
Arbete inom Röda Korset med ungdomsfrågor

1997Emerich Roth

Idogt arbete mot rasism och våld. En av upphovsmännen till Föreningen Förintelsens Överlevande.

1996Ingrid Dalén

FBU - Föreningen för Utvecklingsstörda Barn

1995Inger Barrett

FMN, Föräldraföreningen mot narkotika

1994Marianne Matsgård

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

1993Jan Olof Morfelt

Röda Korset Noaks Ark


Senaste uppdatering: 2024-02-08
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se