Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Ernst August Bång
Karin Bång
(foton av olje­mål­nin­gar av Brita Juel-Soop, målade år 1965 efter fotografier av Ernst August Bång och Karin Bång)

Stiftelsen styrs av stadgar och gåvobrev

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne bildades år 1927 genom en donation och ett gåvobrev av Ernst August Bång. Stiftelsen för­de­lar vanligtvis omkring 4—6 miljoner kronor per år till ideella före­nin­gar, organisationer och stiftelser för allmännyttiga sociala ändamål med inriktning på att främja omsorg av barn och unga upp till 21 år. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen en eller flera personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet.

Stiftelsen beviljar framför allt medel till föreningar m.fl. som främ­jar allmän folknykterhet, fred och försonlighet mellan olika folk och samhällsklasser eller verkar för personer med funktionsned­sätt­ning, främst psykisk sådan.

Stiftelsens medel är inte tänkta att stödja verksamhet som det åligger stat, region eller kommun att tillgodose. Inte heller kyrklig, skytte-, scout- eller idrottsverksamhet. Föreningar med sådan inriktning kan dock i vissa fall få bidrag till sociala projekt eller aktiviteter inom ramen för stiftelsens ändamål.

Klicka här för att läsa stadgarna i pdf-format.

Klicka här för att läsa gåvobrevet i pdf-format

Styrelse

Åsa Pettersson, Socialstyrelsen, Ordförande
Mia Malmgren, Socialdemokraterna i Stockholms stad,
   vice ordförande
Barbro Rosberger, Centralförbundet för socialt arbete, CSA
Therése Eriksson, Centralförbundet för socialt arbete, CSA
Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Annika Friberg, Moderaterna i Stockholm


Historiskt
Stiftelsens tidigare ordförande

Johan Widén

1927-1932 Johan Widén, f.d. landshövding

Johan Widén

1933-1938 Nils Widner, pastor primarius

Sigfrid Hansson

1939 Sigfrid Hansson, generaldirektör Socialstyrelsen

Thorwald Bergquist

1939 Thorwald Bergquist, generaldirektör Socialstyrelsen

Hugo Elliot

1940-1950 Hugo Elliot, generaldirektör

Axel Gjöres

1951-1962 Axel Gjöres, generaldirektör Kommerskollegium

Sven Hydén

1963-1966 Sven Hydén

Torsten Hanström

1967-1974 Torsten Hanström

Bengt Göransson

1975-1982 Bengt Göransson, direktör

Kerstin Wigzell

1982-1994 Kerstin Wigzell, direktör Socialstyrelsen

Karin Mossler

1995-1996 Karin Mossler, chefsekonom Socialstyrelsen

Ulla Höjgård,

1997-2001 Ulla Höjgård, direktör Socialstyrelsen

Beatrice Hopstadius

2002-2007 Beatrice Hopstadius, enhetschef Socialstyrelsen

Elis Envall

2008 - 2010 Elis Envall, utredare Socialstyrelsen

Annika Öquist

2011 – 2022 Annika Öquist, enhetschef Socialstyrelsen


Senaste uppdatering: 2024-02-08
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se