Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Ernst August Bång
Karin Bång
(foton av olje­mål­nin­gar av Brita Juel-Soop, målade år 1965 efter fotografier av Ernst August Bång och Karin Bång)

Stiftelsen styrs av stadgar och gåvobrev

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades år 1927 genom en donation av Ernst August Bång och delar årligen ut 4 - 6 miljoner kronor till föreningar och organisationer för att förbättra de sociala levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen en eller flera personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet.

Enligt grundarens vilja, som den är uttryckt i gåvobrevet, ska bidrag beviljas för sociala ändamål. Bidrag beviljas framförallt till föreningar och organisationer som främjar allmän folknykterhet, fred och försonlighet mellan olika folk och samhällsklasser eller är verksamma för personer med handikapp, främst psykiska handikapp.

Bidrag beviljas inte till kyrklig-, skytte-, scout- eller idrottsverksamhet. Föreningar med sådan grund kan dock få bidrag till projekt som uppfyller stiftelsens krav och är av social karaktär. Bidrag ges inte heller till verksamhet som det åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose.

Stadgar för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Klicka här för att läsa stadgarna i pdf-format.

Ernst August Bångs gåvobrev

Klicka här för att läsa gåvobrevet i pdf-format

Stiftelsens nuvarande styrelse

Annika Öquist, Socialstyrelsen, ordförande
Barbro Rosberger, Centralförbundet för socialt arbete, CSA
Berit Esbjörnsson, Centralförbundet för socialt arbete, CSA
Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Tina Rönngren, Socialdemokraterna i Stockholms stad
Johan Brege, Moderaterna i Stockholm, vice ordförande


Historiskt
Stiftelsens tidigare ordföranden

Johan Widén

1927-1932 Johan Widén, f.d. landshövding

Johan Widén

1933-1938 Nils Widner, pastor primarius

Sigfrid Hansson

1939 Sigfrid Hansson, generaldirektör Socialstyrelsen

Thorwald Bergquist

1939 Thorwald Bergquist, generaldirektör Socialstyrelsen

Hugo Elliot

1940-1950 Hugo Elliot, generaldirektör

Axel Gjöres

1951-1962 Axel Gjöres, generaldirektör Kommerskollegium

Sven Hydén

1963-1966 Sven Hydén

Torsten Hanström

1967-1974 Torsten Hanström

Bengt Göransson

1975-1982 Bengt Göransson, direktör

Kerstin Wigzell

1982-1994 Kerstin Wigzell, direktör Socialstyrelsen

Karin Mossler

1995-1996 Karin Mossler, chefsekonom Socialstyrelsen

Ulla Höjgård,

1997-2001 Ulla Höjgård, direktör Socialstyrelsen

Beatrice Hopstadius

2002-2007 Beatrice Hopstadius, enhetschef Socialstyrelsen

Elis Envall

2008 - 2010 Elis Envall, utredare Socialstyrelsen


Senaste uppdatering: 2019-06-26
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se